วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

สวัสดีค่ะท่านอาจารย์ และเพื่อน ๆ ทุกคน ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านค่ะ

วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2551

วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2550

พรปีใหม่


พรปีใหม่ 2551

สุขสดชื่น สมหวัง ดังที่ว่า

มีเงินตรา มั่นคง จงสมหวัง

ความเจริญ มั่นคง ประสงค์ยัง

ไหลประดั่ง เนืองนอง ทองไหลมา

ให้ฐานะ มั่นคงดี มีแต่ญาติ

ได้เป็นปราชญ์ ทั่วบ้าน ลานเคหา

ท่านจงได้ เจริญธรรม แผ่เมตตา

บุญผลา ชี้นำ ที่ทำทาน

ตลอดปี ตลอดไป ให้หายทุกข์

มีความสุข ไร้โรคภัย ใจห้าวหาญ

มวลศัตรู โพยภัย อย่าได้พาล

ฝูงหมู่มาร พ่ายยับ ไม่กลับมา

ขออวยพร ปีใหม่ ให้สุขขี

ตลอดปี ๕๑ ปีนี้หนา

ขอให้รวย สมดังจิต ปรารถนา

ทั้งปีหน้าและทุก ๆ ปี ตลอดไป...